Categorii

Abonare newsletter

Arctic - 30 de zile banii inapoi

Organizatorul Campaniei Promotionale "30 de zile banii inapoi" este Societatea ARCTIC S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Orasul Gaesti, strada 13 Decembrie numarul 210, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub numarul J15/253/09.01.1991, Cod Unic de inregistrare 933930 din data de 30.11.1992, reprezentata legal de Director General Nihat Bayiz prin mandatar Gabriela Geana.
 
- Avand in vedere dispozitiile Regulamentului "30 de zile banii inapoi", si anume: "Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a actualiza prezentul Regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare." 
- Avand in vedere decizia Organizatorului de a prelungi perioada de desfasurare a Campaniei pana la data de 31 Ianuarie 2018;
 
In temeiul prevederilor Regulamentului "30 de zile banii inapoi", Organizatorul decide:
Art.1 Prin prezentul Act Aditional se modifica si se completeaza art.3 din cuprinsul Regulamentului in sensul ca se prelungeste perioada initiala de desfasurare a Campaniei, pana la data de 31 Ianuarie 2018, dupa cum urmeaza:
"3. Obiectul Regulamentului
Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care beneficiarii finali, persoane fizice, pot beneficia de restituirea contravalorii in urma returnarii produselor marca Arctic, achizitionate in perioada 01 Februarie 2017, ora 00:00:00 - 31 Ianuarie 2018 , ora 23:59:59 inclusiv, din magazinele care le comercializeaza la nivel national.
Oricarui produs electrocasnic marca Arctic vandut dupa data de 31 Ianuarie 2018, ora 24:00 nu i se va aplica prezentul Regulament si nu va fi luat in considerare de Organizator." 
 
Art.2 Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Campaniei "30 de zile banii inapoi", autentificat sub numarul 216/27.01.2017 de catre notar public Traistaru Ionel, modificat prin Actul Aditional autentificat sub numarul 561/02.03.2017 de catre notar public Traistaru Ionel, pe care il modifica si il completeaza in mod corespunzator, celelalte articole ale acestuia ramanand neschimbate.
Modificarea si actualizarea Regulamentului Campaniei "30 de zile banii inapoi", prin prezentul Act Aditional va produce efecte incepand cu data de 15 iunie 2017. 
Regulamentul Campaniei "30 de zile banii inapoi", astfel cum a fost modificat conform celor de mai sus, va avea urmatorul continut:

REGULAMENTUL CAMPANIEI
"30 de zile banii inapoi"

1. Organizatorul si regulamentul oficial al companiei
Organizatorul Campaniei este societatea ARCTIC S.A., cu sediul in Gaesti, str. 13 Decembrie nr.210, jud. Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/253/1991, CUI RO933930, reprezentata de Director General Nihat Bayiz prin mandatar conventional Gabriela Geana, denumita in continuare "Organizatorul".
Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare "Regulamentul") obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe website-ul www.arctic.ro/30zile, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a si actualiza prezentul Regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

2. Denumire. Locul desfasurarii.
Regulamentul poarta denumirea "30 de zile banii inapoi", Campania desfasurandu-se prin retelele nationale de magazine care comercializeaza produse electrocasnice marca Arctic.

3. Obiectul Regulamentului
Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care beneficiarii finali, persoane fizice, pot beneficia de restituirea contravalorii in urma returnarii produselor marca Arctic, achizitionate in perioada 01 Februarie 2017 , ora 00:00:00 - 31 Ianuarie 2018, ora 23:59:59 inclusiv , din magazinele care le comercializeaza la nivel national.
Oricarui produs electrocasnic marca Arctic vandut dupa data de 31 Ianuarie 2018, ora 24:00 nu i se va aplica prezentul Regulament si nu va fi luat in considerare de Organizator.

4. Dreptul si conditiile de participare
La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani.
Produsele participante la Campanie reprezinta toate produsele electrocasnice marca Arctic din categoriile participante la campanie, respectiv: aparate frigorifice, masini de spalat rufe, masini de spalat vase, plite si cuptoare incorporabile, aragaze si hote, cuptoare electrice care au fost achizitionate din oricare dintre magazinele care comercializeaza aceste categorii de produse electrocasnice, la nivel national.
Regulamentul nu se adreseaza clientilor persoanelor juridice.
Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.

5. Modul de desfasurare
5.1. Solicitarea de retur
Pentru a putea beneficia de returnarea produselor achizitionate, beneficiarii finali trebuie sa solicite returul telefonic, apeland Call Center-ul Organizatorului la numarul scurt *9010(tarif standard in retelele nationale), in termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la data achizitiei produsului, data ce se afla inscrisa pe factura/bonul de achizitie. Urmare a inregistrarii solicitarii de retur, beneficiarul final va primi un numar de inregistrare care trebuie transmis reprezentantului Arctic S.A., in momentul ridicarii produsului.
Cu ocazia inregistrarii solicitarii, beneficiarul final va transmite informatii cu privire la locul si data la care reprezentantul Arctic S.A. se va deplasa pentru inspectarea produsului supus solicitarii de retur. In cazul in care, potrivit informatiilor transmise telefonic, solicitarea nu se incadreaza in conditiile prevazute de prezentul Regulament, se va inregistra si comunica refuzul cererii de retur.
De asemenea, solicitarea de retur va fi refuzata daca beneficiarul final al produsului nu va prezenta documentul fiscal de achizitie la data inspectarii produsului sau daca se va constata ca acest document nu respecta conditiile prevazute de prezentul Regulament (data facturarii si emitentul facturii).
Returul se va face exclusiv pe baza solicitarii de retur aprobate si doar personal beneficiarului final care a achizitionat produsul initial in urma legitimarii acestuia, pe baza unui act de identitate (carte de identitate, pasaport sau permis de conducere). Aprobarea consta in verificarea si confirmarea data de reprezentantul Arctic S.A. la momentul deplasarii la beneficiarul final.
Preluarea produsului aprobat ca retur de la beneficiarul acestuia se va efectua in termen de cel mult 10 (zece) zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, in baza unui Proces Verbal de predare-primire (formular de retur) si a cererii de restituire a contravalorii produsului electrocasnic, intocmite intre reprezentantul Arctic S.A. si beneficiarul produsului.
Categoriile de produse care nu pot fi returnate sunt urmatoarele:
a) Produsele care, chiar daca sunt sigilate, au suferit deteriorari in urma expunerii la radiatii solare, acizi, intemperii, socuri mecanice, campuri electromagnetice etc.;
b) Produsele care prezinta zgarieturi, lovituri. Produsele nu trebuie sa prezinte nicio urma de deteriorare estetica.
c) Produsele achizitionate cu discount din cauza unor defecte estetice;
d) Produsele care au fost achizitionate printr-un sistem de rate;
e) Produse care au suferit reparatii;
f) Produsele carora le lipsesc accesoriiile originale care au insotit produsul la momentul achizitionarii;
g) Lipsa etichetelor de identificare de pe produse atrage refuzul de returnare a produselor.
Documentele ce trebuie prezentate pentru a putea beneficia de prezentul Regulament sunt urmatoarele:
a) numarul de inregistrare primit ca urmare a solicitarii de retur facuta catre Call Center-ul Organizatorului;
b) documentul fiscal de achizitie in original (bon fiscal/ factura fiscala/ chitanta);
c) Certificatul de garantie in original;
d) in situatia in care se va solicita returnarea contravalorii produsului intr-un cont bancar, clientul va trebui sa prezinte fie o adresa oficiala din partea bancii, fie un extras de cont semnat si stampilat de banca, continand confirmarea codului IBAN, fara nicio alta informatie legata de solduri si tranzactii bancare;
e) in situatia in care clientul ce solicita returnarea contravalorii produsului, nu detine un cont bancar, returnarea contravalorii se va face prin mandat postal la adresa indicata pe formularul de retur, la care se ataseaza si o copie a cartii de identitate, certificand astfel domiciliul clientului;
f) in situatia in care clientul nu detine cont bancar si nici nu locuieste la adresa de domiciliu, avand mentiunea resedintei/locuintei secundare pe actul de identitate si solicita restituirea contravalorii la aceasta adresa, clientul va trebui sa prezinte o copie a cartii de identitate dar si a mentiunii resedintei (viza de resedinta sau flotant).
Transportul
Asigurarea transportului pentru returul aprobat si costurile aferente acestuia, sunt in sarcina ARCTIC S.A.
Limitari ale returnarii produselor
In baza prezentului Regulament, un singur beneficiar final are dreptul la cel mult 2 (doua) retururi pe perioada Campaniei.

5.2. Returnarea contravalorii
In cazul in care beneficiarul final opteaza pentru restituirea contravalorii produsului si solicitarea de retur a fost aprobata pe baza conditiilor din prezentul Regulament, suma reprezentand contravaloarea produsului returnat (inscrisa pe documentul fiscal de achizitie) va fi disponibila in maximum 20 (douazeci) de zile lucratoare de la data efectuarii returului.
In situatia in care se va solicita returnarea contravalorii produsului intr-un cont bancar, beneficiarul final va trebui sa prezinte fie o adresa oficiala din partea bancii, fie un extras de cont semnat si stampilat de banca, continand confirmarea codului IBAN.
In situatia in care beneficiarul final ce solicita returnarea contravalorii produsului, nu detine un cont bancar, returnarea contravalorii se va face prin mandat postal la adresa indicata pe formularul de retur, la care se ataseaza si o copie a cartii de identitate, certificand astfel domiciliul beneficiarului final.
In situatia in care beneficiarul final nu detine cont bancar si nici nu locuieste la adresa de domiciliu, avand mentiunea resedintei/locuintei secundare pe actul de identitate si solicita returnarea contravalorii la aceasta adresa, beneficiarul final va trebui sa prezinte o copie a cartii de identitate dar si a mentiunii resedintei (viza de resedinta/flotant).

6. Litigii
Eventualele litigii aparute intre ARCTIC S.A. si beneficiarii produselor se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii persoane fizice declara ca sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de Organizator. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile participantilor persoane fizice prevazute in Legea 677/ 2001: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu acordul exprimat de participant si conform prevederilor legale.
ARCTIC S.A. prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal furnizate de participanti: serie si numar CI/BI, numele si prenumele cumparatorului, adresa de domiciliu, locul nasterii, sex, adresa de e-mail, numar telefon,CNP, cont bancar.

Datele sunt prelucrate pentru scopul: executarea obligatiilor prevazute in prezentul Regulament al Campaniei, organizarea si desfasurarea Campaniei, identificarea ca participant la Campaniei pentru ridicarea produsului, restituirea contravalorii produsului, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale, in scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus, in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii.
De asemenea, avand in vedere mecanismul de desfasurare al Campaniei promotionale, Organizatorul prelucreaza , pe baza consimtamantului liber exprimat , datele cu caracter personal din cuprinsul actului de identitate (BI/CI,) codul IBAN) ale clientilor finali, solicitanti ai restituirii contravalorii.
Datele vor fi dezvaluite persoanei vizate si Organizatorului Arctic S.A. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii vor fi dezvaluite catre terti, doar in cazul in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a organizatorului Arctic S.A. trimitand o cerere scrisa, datata si semnata la adresa din Gaesti, str.13 Decembrie nr. 210, judetul Dambovita sau prin email la adresa privacy@arctic.ro.
La cererea participantilor, persoane fizice, adresata in scris Organizatorului, acesta se obliga:
- Sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
- Sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
- Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
Durata prelucrarii datelor va fi determinata de momentul exercitarii dreptului la opozitie a beneficiarului final, dar nu mai tarziu de momentul incheierii operatiunilor de prelucrare in scopurile declarate in prezentul Regulament.
Prevederile prezentei Sectiuni se completeaza in mod corespunzator cu Politicile Arctic S.A de prelucrare date cu caracter personal si confidentialitate, care se regasesc in sectiunea "Termeni si conditii" de pe site-ul www.arctic.ro/30zile.

8. Modificarea / intreruperea aplicarii Regulamentului
Regulamentul poate fi modificat si completat unilateral de catre Organizator, oricand pana la decizia de incetare a aplicarii.

Dispozitii finale
Incepand cu data de 01 Februarie 2017 Regulamentul Campaniei promotionale "Cumpara Arctic relaxat! 30 de zile - Banii inapoi garantat", autentificat sub numarul 1147/27 Iunie 2014 de catre notar public Traistaru Ionel, precum si toate Actele Aditionale subsecvente acestuia inceteaza.
Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.arctic.ro/30zile, precum si in magazinele care comercializeaza produsele marca Arctic participante la Campanie.
Orice contestare sau reclamatie avand ca obiect acest Regulament poate fi depusa la adresa: Arctic S.A, Gaesti, str.13 Decembrie nr. 210, judetul Dambovita sau pe e-mail la adresa contact@arctic.ro , precum si la numerele de telefon *9010.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament, precum si dreptul de a modifica prezenta oferta, in orice moment, cu publicarea modificarilor in cauza pe site-ul www.arctic.ro/30zile si inserarea acestora in Regulamentele puse la dispozitia cumparatorilor in magazine.

 
ORGANIZATOR,
Societatea ARCTIC S.A.
Reprezentata de Director General Nihat Bayiz
prin mandatar Gabriela GeanaOrganizatorul Campaniei Promotionale "30 de zile banii inapoi" este Societatea ARCTIC S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Orasul Gaesti, strada 13 Decembrie numarul 210, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub numarul J15/253/09.01.1991, Cod Unic de inregistrare 933930 din data de 30.11.1992, reprezentata legal de Director General Nihat Bayiz prin mandatar Gabriela Geana.
 
- Avand in vedere dispozitiile Regulamentului "30 de zile banii inapoi", si anume: "Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a actualiza prezentul Regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare." 
- Avand in vedere decizia Organizatorului de a prelungi perioada de desfasurare a Campaniei pana la data de 31 Ianuarie 2018;
 
In temeiul prevederilor Regulamentului "30 de zile banii inapoi", Organizatorul decide:
Art.1 Prin prezentul Act Aditional se modifica si se completeaza art.3 din cuprinsul Regulamentului in sensul ca se prelungeste perioada initiala de desfasurare a Campaniei, pana la data de 31 Ianuarie 2018, dupa cum urmeaza:
"3. Obiectul Regulamentului
Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care beneficiarii finali, persoane fizice, pot beneficia de restituirea contravalorii in urma returnarii produselor marca Arctic, achizitionate in perioada 01 Februarie 2017, ora 00:00:00 - 31 Ianuarie 2018 , ora 23:59:59 inclusiv, din magazinele care le comercializeaza la nivel national.
Oricarui produs electrocasnic marca Arctic vandut dupa data de 31 Ianuarie 2018, ora 24:00 nu i se va aplica prezentul Regulament si nu va fi luat in considerare de Organizator." 
 
Art.2 Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Campaniei "30 de zile banii inapoi", autentificat sub numarul 216/27.01.2017 de catre notar public Traistaru Ionel, modificat prin Actul Aditional autentificat sub numarul 561/02.03.2017 de catre notar public Traistaru Ionel, pe care il modifica si il completeaza in mod corespunzator, celelalte articole ale acestuia ramanand neschimbate.
Modificarea si actualizarea Regulamentului Campaniei "30 de zile banii inapoi", prin prezentul Act Aditional va produce efecte incepand cu data de 15 iunie 2017. 
Regulamentul Campaniei "30 de zile banii inapoi", astfel cum a fost modificat conform celor de mai sus, va avea urmatorul continut:

REGULAMENTUL CAMPANIEI
"30 de zile banii inapoi"
 
 
1. Organizatorul si regulamentul oficial al companiei
Organizatorul Campaniei este societatea ARCTIC S.A., cu sediul in Gaesti, str. 13 Decembrie nr.210, jud. Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/253/1991, CUI RO933930, reprezentata de Director General Nihat Bayiz prin mandatar conventional Gabriela Geana, denumita in continuare "Organizatorul".
Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare "Regulamentul") obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe website-ul www.arctic.ro/30zile, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a si actualiza prezentul Regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

2. Denumire. Locul desfasurarii.
Regulamentul poarta denumirea "30 de zile banii inapoi", Campania desfasurandu-se prin retelele nationale de magazine care comercializeaza produse electrocasnice marca Arctic.

3. Obiectul Regulamentului
Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care beneficiarii finali, persoane fizice, pot beneficia de restituirea contravalorii in urma returnarii produselor marca Arctic, achizitionate in perioada 01 Februarie 2017 , ora 00:00:00 - 31 Ianuarie 2018, ora 23:59:59 inclusiv , din magazinele care le comercializeaza la nivel national.
Oricarui produs electrocasnic marca Arctic vandut dupa data de 31 Ianuarie 2018, ora 24:00 nu i se va aplica prezentul Regulament si nu va fi luat in considerare de Organizator.

4. Dreptul si conditiile de participare
La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani.
Produsele participante la Campanie reprezinta toate produsele electrocasnice marca Arctic din categoriile participante la campanie, respectiv: aparate frigorifice, masini de spalat rufe, masini de spalat vase, plite si cuptoare incorporabile, aragaze si hote, cuptoare electrice care au fost achizitionate din oricare dintre magazinele care comercializeaza aceste categorii de produse electrocasnice, la nivel national.
Regulamentul nu se adreseaza clientilor persoanelor juridice.
Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.

5. Modul de desfasurare
5.1. Solicitarea de retur
Pentru a putea beneficia de returnarea produselor achizitionate, beneficiarii finali trebuie sa solicite returul telefonic, apeland Call Center-ul Organizatorului la numarul scurt *9010(tarif standard in retelele nationale), in termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la data achizitiei produsului, data ce se afla inscrisa pe factura/bonul de achizitie. Urmare a inregistrarii solicitarii de retur, beneficiarul final va primi un numar de inregistrare care trebuie transmis reprezentantului Arctic S.A., in momentul ridicarii produsului.
Cu ocazia inregistrarii solicitarii, beneficiarul final va transmite informatii cu privire la locul si data la care reprezentantul Arctic S.A. se va deplasa pentru inspectarea produsului supus solicitarii de retur. In cazul in care, potrivit informatiilor transmise telefonic, solicitarea nu se incadreaza in conditiile prevazute de prezentul Regulament, se va inregistra si comunica refuzul cererii de retur.
De asemenea, solicitarea de retur va fi refuzata daca beneficiarul final al produsului nu va prezenta documentul fiscal de achizitie la data inspectarii produsului sau daca se va constata ca acest document nu respecta conditiile prevazute de prezentul Regulament (data facturarii si emitentul facturii).
Returul se va face exclusiv pe baza solicitarii de retur aprobate si doar personal beneficiarului final care a achizitionat produsul initial in urma legitimarii acestuia, pe baza unui act de identitate (carte de identitate, pasaport sau permis de conducere). Aprobarea consta in verificarea si confirmarea data de reprezentantul Arctic S.A. la momentul deplasarii la beneficiarul final.
Preluarea produsului aprobat ca retur de la beneficiarul acestuia se va efectua in termen de cel mult 10 (zece) zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, in baza unui Proces Verbal de predare-primire (formular de retur) si a cererii de restituire a contravalorii produsului electrocasnic, intocmite intre reprezentantul Arctic S.A. si beneficiarul produsului.
Categoriile de produse care nu pot fi returnate sunt urmatoarele:
a) Produsele care, chiar daca sunt sigilate, au suferit deteriorari in urma expunerii la radiatii solare, acizi, intemperii, socuri mecanice, campuri electromagnetice etc.;
b) Produsele care prezinta zgarieturi, lovituri. Produsele nu trebuie sa prezinte nicio urma de deteriorare estetica.
c) Produsele achizitionate cu discount din cauza unor defecte estetice;
d) Produsele care au fost achizitionate printr-un sistem de rate;
e) Produse care au suferit reparatii;
f) Produsele carora le lipsesc accesoriiile originale care au insotit produsul la momentul achizitionarii;
g) Lipsa etichetelor de identificare de pe produse atrage refuzul de returnare a produselor.
Documentele ce trebuie prezentate pentru a putea beneficia de prezentul Regulament sunt urmatoarele:
a) numarul de inregistrare primit ca urmare a solicitarii de retur facuta catre Call Center-ul Organizatorului;
b) documentul fiscal de achizitie in original (bon fiscal/ factura fiscala/ chitanta);
c) Certificatul de garantie in original;
d) in situatia in care se va solicita returnarea contravalorii produsului intr-un cont bancar, clientul va trebui sa prezinte fie o adresa oficiala din partea bancii, fie un extras de cont semnat si stampilat de banca, continand confirmarea codului IBAN, fara nicio alta informatie legata de solduri si tranzactii bancare;
e) in situatia in care clientul ce solicita returnarea contravalorii produsului, nu detine un cont bancar, returnarea contravalorii se va face prin mandat postal la adresa indicata pe formularul de retur, la care se ataseaza si o copie a cartii de identitate, certificand astfel domiciliul clientului;
f) in situatia in care clientul nu detine cont bancar si nici nu locuieste la adresa de domiciliu, avand mentiunea resedintei/locuintei secundare pe actul de identitate si solicita restituirea contravalorii la aceasta adresa, clientul va trebui sa prezinte o copie a cartii de identitate dar si a mentiunii resedintei (viza de resedinta sau flotant).
Transportul
Asigurarea transportului pentru returul aprobat si costurile aferente acestuia, sunt in sarcina ARCTIC S.A.
Limitari ale returnarii produselor
In baza prezentului Regulament, un singur beneficiar final are dreptul la cel mult 2 (doua) retururi pe perioada Campaniei.

5.2. Returnarea contravalorii
In cazul in care beneficiarul final opteaza pentru restituirea contravalorii produsului si solicitarea de retur a fost aprobata pe baza conditiilor din prezentul Regulament, suma reprezentand contravaloarea produsului returnat (inscrisa pe documentul fiscal de achizitie) va fi disponibila in maximum 20 (douazeci) de zile lucratoare de la data efectuarii returului.
In situatia in care se va solicita returnarea contravalorii produsului intr-un cont bancar, beneficiarul final va trebui sa prezinte fie o adresa oficiala din partea bancii, fie un extras de cont semnat si stampilat de banca, continand confirmarea codului IBAN.
In situatia in care beneficiarul final ce solicita returnarea contravalorii produsului, nu detine un cont bancar, returnarea contravalorii se va face prin mandat postal la adresa indicata pe formularul de retur, la care se ataseaza si o copie a cartii de identitate, certificand astfel domiciliul beneficiarului final.
In situatia in care beneficiarul final nu detine cont bancar si nici nu locuieste la adresa de domiciliu, avand mentiunea resedintei/locuintei secundare pe actul de identitate si solicita returnarea contravalorii la aceasta adresa, beneficiarul final va trebui sa prezinte o copie a cartii de identitate dar si a mentiunii resedintei (viza de resedinta/flotant).

6. Litigii
Eventualele litigii aparute intre ARCTIC S.A. si beneficiarii produselor se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii persoane fizice declara ca sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate de Organizator. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile participantilor persoane fizice prevazute in Legea 677/ 2001: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu acordul exprimat de participant si conform prevederilor legale.
ARCTIC S.A. prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal furnizate de participanti: serie si numar CI/BI, numele si prenumele cumparatorului, adresa de domiciliu, locul nasterii, sex, adresa de e-mail, numar telefon,CNP, cont bancar.

Datele sunt prelucrate pentru scopul: executarea obligatiilor prevazute in prezentul Regulament al Campaniei, organizarea si desfasurarea Campaniei, identificarea ca participant la Campaniei pentru ridicarea produsului, restituirea contravalorii produsului, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale, in scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus, in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii.
De asemenea, avand in vedere mecanismul de desfasurare al Campaniei promotionale, Organizatorul prelucreaza , pe baza consimtamantului liber exprimat , datele cu caracter personal din cuprinsul actului de identitate (BI/CI,) codul IBAN) ale clientilor finali, solicitanti ai restituirii contravalorii.
Datele vor fi dezvaluite persoanei vizate si Organizatorului Arctic S.A. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii vor fi dezvaluite catre terti, doar in cazul in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a organizatorului Arctic S.A. trimitand o cerere scrisa, datata si semnata la adresa din Gaesti, str.13 Decembrie nr. 210, judetul Dambovita sau prin email la adresa privacy@arctic.ro.
La cererea participantilor, persoane fizice, adresata in scris Organizatorului, acesta se obliga:
- Sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
- Sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
- Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
Durata prelucrarii datelor va fi determinata de momentul exercitarii dreptului la opozitie a beneficiarului final, dar nu mai tarziu de momentul incheierii operatiunilor de prelucrare in scopurile declarate in prezentul Regulament.
Prevederile prezentei Sectiuni se completeaza in mod corespunzator cu Politicile Arctic S.A de prelucrare date cu caracter personal si confidentialitate, care se regasesc in sectiunea "Termeni si conditii" de pe site-ul www.arctic.ro/30zile.

8. Modificarea / intreruperea aplicarii Regulamentului
Regulamentul poate fi modificat si completat unilateral de catre Organizator, oricand pana la decizia de incetare a aplicarii.
Dispozitii finale
Incepand cu data de 01 Februarie 2017 Regulamentul Campaniei promotionale "Cumpara Arctic relaxat! 30 de zile - Banii inapoi garantat", autentificat sub numarul 1147/27 Iunie 2014 de catre notar public Traistaru Ionel, precum si toate Actele Aditionale subsecvente acestuia inceteaza.
Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.arctic.ro/30zile, precum si in magazinele care comercializeaza produsele marca Arctic participante la Campanie.
Orice contestare sau reclamatie avand ca obiect acest Regulament poate fi depusa la adresa: Arctic S.A, Gaesti, str.13 Decembrie nr. 210, judetul Dambovita sau pe e-mail la adresa contact@arctic.ro , precum si la numerele de telefon *9010.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament, precum si dreptul de a modifica prezenta oferta, in orice moment, cu publicarea modificarilor in cauza pe site-ul www.arctic.ro/30zile si inserarea acestora in Regulamentele puse la dispozitia cumparatorilor in magazine.

 
ORGANIZATOR,
Societatea ARCTIC S.A.
Reprezentata de Director General Nihat Bayiz
prin mandatar Gabriela Geana

Cumperi Orice - Magazinul tau on-line © 2018

Contactează-ne